Játékszabály

„Hűtsd le magad!” elnevezésű promóció

Hivatalos játékszabály

 

 1. A játék szervezője:

„Hűtsd le magad!” elnevezéssel a Pick Szeged ZRt. (6725 Szeged, Szabadkai út 18.) továbbiakban „Szervező”, az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan áruházban, vagy Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/),
 • vásárol legalább egy alkalommal, legalább 2 féle, a promócióban részt vevő (lásd 4.pont) Pick terméket, minimum 990 forint összértékben és
 • a picknyeremeny.auchan.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon, a továbbiakban „Pályázat”

a továbbiakban a Játékban részt vevő személyek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Lebonyolító és a Szervező, és az Auchan Magyarország Kft. marketing osztályának dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2020. július 2. 00:00:00 órától – 2020. július 29. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezésének 2020. július 29. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék 4 játékhétből áll:

1. Játékhét: 2020. július 02. 0:00:00 – július 08. 23:59:59
2. Játékhét: 2020. július 09. 0:00:00 – július 15. 23:59:59
3. Játékhét: 2020. július 16. 0:00:00 – július 22. 23:59:59
4. Játékhét: 2020. július 23. 0:00:00 – július 29. 23:59:59

A vásárlásoknak, a regisztrációknak és a beküldéseknek a fenti időtartamban kell megtörténniük. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők. A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni.

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

Bármely Magyarországon található Auchan áruházban vagy Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/) forgalmazott PICK húskészítmények, PICK tálcás friss húsok, az 1. számú mellékletben részletezve.

A Játékban történő érvényes részvételhez egy vásárlás alkalmával a Játékban részt vevő 2 féle és legalább 990 Ft összértékű PICK terméket szükséges megvásárolni.

Ár akció esetén a levonásokkal együtt szükséges elérni egy vásárlás alkalmával a 990 forint összértéket.

A termék értéke szempontjából a blokkon/nyugtán, online vásárlás esetén szállítólevélen szereplő termékár (az esetleges levonást is érvényesítve) az irányadó és nem a blokk/nyugta/szállítólevél végösszege, mert az a kerekítés miatt ettől eltérő lehet.

A Játékban kizárólag csak az 1. számú mellékletben felsorolt PICK termékek vesznek részt, minden más ettől eltérő termék vásárlása érvénytelen a Játék szempontjából.

 

 1. Regisztráció, Beküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint regisztrálhatnak a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós – hatósági igazolvánnyal igazolható – adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • saját e-mail megerősítése
 • jelszó
 • jelszó megerősítése
 • opcionálisan megadhatja a saját telefonszámát (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • opcionálisan megadhatja kedvenc magyarországi Auchan áruházát
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát,
 • a Játék adatkezelési tájékoztatóját,
 • hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint
 • opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Auchan Magyarország. Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, melyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

 

5.2 Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló blokkról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)*
 • NAV Ellenőrző Kódot, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)*

* Online vásárlás esetén a szállítólevél sorszámának utolsó 6 számjegyét kell rögzíteni

 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc) – Az önkiszolgáló kasszák által kibocsájtott nyugtán a NAV ellenőrzőkód feletti időpontot szükséges a beküldéskor feltüntetni
 • valamint a Játékos igazolja, hogy az adott blokk igazolja a Játékban részt vevő darabszámú (legalább 2 féle) termékek vásárlását, a megadott értékben (legalább 990 Ft)

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, továbbá Pályázatbeküldéseit a Beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

 

5.3 Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol, alkalmanként legalább két különböző a promócióban részt vevő PICK terméket, legalább 990 Ft értékben az Auchan áruházakban, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum három Pályázatot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 2 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 20 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló blokk/szállítólevél (online vásárlás esetén) eredeti példányát 2020. augusztus 31-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti blokkot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta vagy magánszemély nevére kiállított számla, valamint online vásárlás esetén szállítólevél került kiállításra. A magánszemély részére kiállított számla másolatot a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére az auchanpick@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2020. július 29-én, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolás:

Egy Pályázattal maximum egy garantált nyeremény és további egy napi nyeremény vagy heti fődíj nyerhető meg a Játék során. Egy Játékos és egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is maximum 1 db garantált nyereményt, 1 db napi nyereményt és 1 db heti fődíjat nyerhet a Játék teljes ideje alatt.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az egy lakcímen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt az egyes nyereményjátékban.

A sorsoláson csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

Garantált nyeremények kiosztása:

Az első 100 érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos PICK díszdobozos Téliszalámit nyerhet, amennyiben megfelel a jelen játékszabályban leírt feltételeknek.

A készlet erejéig (maximum 100 db), abban a sorrendben, amelyben a Játékosok érvényes pályázatot küldenek be a promóció ideje alatt nyerhetik meg a garantált nyereményt.

Napi nyeremények és heti fődíjak sorsolása:

A Játék kezdete előtt közjegyző jelenlétében másodperc pontossággal, a Játék időtartamában 00:00:00 és 23:59:59 óra között, naponként 1-1 (összesen 28 darab), valamint hetenként 1-1 (összesen 4 darab) nyerő időpont kerül kisorsolásra a napi nyereményekre és heti fődíjakra vonatkozóan.

Az adott időpontban, vagy azt követő első, érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott napi nyereményt vagy heti fődíjat.

A nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

A napi nyeremények nyertesei az adott napot követő első munkanapon (pénteki/szombati/vasárnapi nyeremények esetében a következő hétfőn), míg a heti fődíjak nyertesei csütörtökönként (2020. július 9., július 16., július 23.,
július 30.) kerülnek kiértesítésre a Lebonyolító által küldött e-mail üzenetben. 

Valamennyi sorsolásra az A4C Marketing Kft. irodájában 1092. Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) kerül sor.

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a picknyeremeny.auchan.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Garantált nyeremények:

100 db PICK díszdobozos Téliszalámi

Az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

Heti fődíjak:

Hetente 1-1 db (összesen 4 darab) Gorenje ORK192C alulfagyasztós hűtőszekrény, ami 20.000 Ft értékben PICK termékekkel** kerül feltöltésre.

Napi nyeremények:

Naponta 1-1 db (összesen 28 darab) G21 C & W 33 l hűtőláda, 12/240 V 117117, ami 6000 Ft értékben PICK termékekkel kerül** feltöltésre.

**A PICK termékek összetétele nem választható és a készlet függvényében eltérhet, értéke azonban minden esetben eléri a nyereményben meghatározott összeget.

A heti és napi nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A nyertesek megállapítását követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat (amennyiben ez sikertelen, úgy egy alkalommal telefonon is). A nyertes a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő, a Játékban részt vevő termékvásárlást igazoló eredeti blokk teljes terjedelmében történő beküldését követően veheti át, melynek az első értesítést követő 10 napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertes a lakcímét, a blokk beküldésével egyidejűleg köteles megküldeni Lebonyolító részére.

Amennyiben a nyertes eredeti blokk az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy a nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja Játékban részt vevő termék vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta legalább 2 féle a promócióban részt vevő Pick termék összesen 990 Ft értékben stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk és Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes előzetesen megküldte a nyertes eredeti blokkot/blokkokat, annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Auchan bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel regisztráló Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének, mennyiségének és összegének.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A nyertesek a nyereményeiket futár által kézbesítve kapják meg, vagy előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen vehetik át. A heti fődíj részeként megnyerhető húskészítményeket a PICK képviselője adja majd át a heti nyerteseknek a vásárlás helyszínén (az adott Auchan áruházban) egy előre egyeztetett időpontban.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja azzal, hogy ezen kötelezettsége teljesítéséhez esetlegesen szükséges adatok szolgáltatására Játékos köteles.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek) a nyertes Játékost terheli.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a picknyeremeny.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2020. augusztus 31-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchanpick@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A Játék az Auchan áruházak akciós újságjaiban, áruházi posztereken, a Facebookon, weblapokon és online hirdetésekben kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

 1. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció vagy a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. 

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2020. július 2.

Szervező

 

1.sz. melléklet

Termék megnevezése Vonalkód
PICK PICKOLINO VIRSLI 140G  5998003157317
PICK PICKOLINO VIRSLI 280G  5998003159663
PICK PICKOLINO SAJTOS VIRSLI 140G  5998003160225
PICK PICKOLINO HOT-DOG 10x140g  5998003162724
PICK PICKOLINO sajtos HOT DOG 10x140g  5998003162748
PICK F TT F.CSASZARSZAL.CSIK 200G  5998003152985
PICK VIASZOS BORJÚ MÁJAS 400G  5998003160157
PICK ROPP.VIRSLI 275G  5998003105707
PICK BORJU PARIZSI SZEL.VG.100G  5998003104670
PICK NOSZTALGIA PARIZSI 100G SZEL.  5998003100863
PICK SNACK CSIP S VG.100G  5998003108357
PICK DIAKCSEMEGE VG.440G  5998003108630
PICKSTICK SNACK MAGYAROS VG 60G  5998003160270
PICK PICKOLINO SAJTOS VIRSLI 280G  5998003160836
PICK SNACK CSEMEGE VG.100G  5998003112415
PICK BORJUMAJAS 150G  5998003104250
PICK MAJORANNAS MAJAS 150G  5998003121660
PICK TAVASZI FELVAGOTT 150G SZEL.  5998003100696
PICK MIVES CSI. PAR.KOLBASZ VG.200G  5998003115669
PICK MIVES PARASZTKOLBASZ VG.400G  5998003115676
PICK VIRSLI 180G VF.  5998003116611
PICK FRANKFURTER VIRSLI 180G VF.  5998003116628
PICK CSEMEGE DEBRECENI VF. 315G  5998003117403
PICK CSIP S DEBRECENI VF. 315G  5998003117434
PICK TELISZALAMI  400G  5998003118745
PICK RAKOCZI SZALAMI 750G  5998003118769
PICK RAKOCZI PAPRIKAS SZALAMI 750G  5998003118783
PICK TELISZALAMI 800G  5998003121561
PICK KORTALC.TELISZALAMI SZ.VG.70G  5998003124104
PICK TELISZALAMI SZELET VF.70G  5998003124043
PICK RAKOCZI SZALAMI SZEL.VG. 70G  5998003124128
PICK RAKOCZI PAP.SZALAMI.SZE.VG.70G  5998003124142
PICK DIAKCSEMEGE SZELETELT VG. 70G  5998003124289
PICK RAKOCZI SZALAMI 400G  5998003111135
PICK BATHORY PAPR.SZAL.SZEL.70G  5998003123602
PICK MIVES PARASZTKOLBASZ SZEL 70G  5998003123541
PICK RAKOCZI PAPR.SZALAMI 400G  5998003120786
PICK SERTES PARIZSI 400G  5998003127570
PICK NOSZTALGIA PARIZSI 400G  5998003127594
PICK RAKOCZI CSIP S SZALAMI 750G  5998003119537
PICK SULTHAGYMAS MAJAS 150G  5998003148360
PICK VIRSLI M BELBEN 500G  5998003116383
PICK FUST IZESITES PARIZSI 400G  5998003138835
PICK FUST IZ.PARIZSI SZEL.VG. 100G  5998003138859
PICK SERTES PARIZSI SZEL.100G  5998003110503
PICK PICKSTICK SNACK CSEMEGE VG.60G  5998003149329
PICK PICKSTICK SNACK CSIP.VG.60G  5998003149336
PICK BORJU PARIZSI 400G  5998003150820
PICK Harmónia párizsi 16x400g  5998003162762
PICK TELISZALAMI PULT  2128510000001
PICK NOSZTALGIA PARIZSI PULT  2129390000006
PICK SERTES PARIZSI FT/KG  2130170000000
PICK MAJORANNAS MAJAS  2130190000004
PICK BORJU MAJAS FT/KG  2130540000005
PICK VIASZOS KACSAMÁJAS 2191470000008
PICK CHILIS ZOLDF SZERES PARIZSI  2160910000007
PICK RAKOCZI SZALAMI MIDI FT/KG  2176290000001
PICK RAKOCZI CSIP.SZALAMI MID FT/KG  2176310000004
PICK GOLIAT FOKHAGYMAS SZALAMI  2115380000002
PICK BORJU PARIZSI FT/KG  2115420000009
PICK M BELES VIRSLI PICK  2115430000006
PICK FUST IZESITES PARIZSI  2195670000004
PICK RAKOCZI PA. SZALAMI MID FT/KG  2103980000003
PICK Sertés karaj szeletelt csont nélküli GMO mentes 500g 5999098621714
PICK Sertés dhús GMO mentes 30% zsírtartalaom 600g  5999098621684
PICK Sertés dhús GMO mentes 7% zsírtartalom  600g  5999098621707
PICK Sertés  dhús GMO mentes 20% zsírtartalom 600g  5999098621691
PICK Sertés tarja szeletelt csont nélküli GMO ment 600g  5999098620458
PICK Sertés lapocka kockázott GMO mentes 600g  5999098620564
PICK Sertés oldalas  GMO mentes ~  500g  2161040000004
PICK Sertés göngyölt szűzpecsenye GMO mentes ~  500g  2161050000001
PICK Sertés comb gmo mentes szeletelt ~ 500gr 2178570000008
PICK Sertés körömpörkölt vg. 1,5kg 4db 5999098609804
Pickstick Snack triópack díszd. 4x(3x60g) 5998003162816
Pick Téli+Pickstick magy10x(400g+30g) 5998003163011
PICK Harmónia párizsi 400 g 5998003162762